تاريخ روز : یکشنبه 31 تیر 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت داروسازی سبحان انکولوژی

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 


 : جهت ورود سهامداران محترم 


(نام کاربری کد بورسی بوده که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد (بین حروف و عدد نباید فاصله باشد

رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی